Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
maryja z jezusem300
 

boze norodzenie300 

 

 

WDPD2017 plakat www Caritas 300x324

JAK ŚWIĘTUJEMY bOŻE NARODZENIE? 

 

W dzisiejszą niedzielę kończymy czas adwentowy i zaczynamy czas Bożego Narodzenia, to bowiem już w niedzielę wieczorem świętować będziemy wigilię uroczystości Bożego Narodzenia Naszego Pana Jezusa Chrystusa!

Istotą naszego świętowania ma ma być jego chrześcijański charakter. To, co widzimy w mediach, to w większości zupełnie inne spojrzenie: to doskonała okazja do robienia zakupów w super promocjach, sprzedaży dla handlowców, dawania i otrzymywania prezentów, oraz często obfitego jedzenia i picia. Konsumpcjonizm i hedonizm tego czasu uczyniły dla wielu z tych świąt najbardziej skomercializowane święta w roku. Jednak to, co najważniejsze w tym czasie dla chrześcijanina to tajemnica wcielenia i celebracje liturgiczne, które nadają sens przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia, wydobywając z tego czasu zasadniczy klimat świętowania.
szopka450

 

    Obchody świąt Bożego Narodzenia to celebracja naprawdę wyjątkowego wydarzenia w naszej historii: Bóg, całkowicie inny, jeden Bóg w trzech Osobach, przyszedł, by żyć wśród nas, aby nas zbawić! Odwieczne Słowo Ojca, Jego Obietnica stało się Słowem wcielonym, przyjęło nasze ciało! Kiedy nadszedł odpowiedni, wybrany przez Boga czas, Ojciec posłał swego Syna narodzonego z Maryi Dziewicy, aby był naszym Zbawicielem, tak jak obiecał. Wraz z narodzinami Jezusa Chrystusa, rozpoczyna się nasze Odkupienie. Jest to centralne wydarzenie w całej ludzkiej historii i doświadczamy tego wszyscy, bowiem czas kalendarzowy liczymy „przed” lub „po” narodzeniu się Chrystusa. To w Chrystusie dokonało się nasze zbawienie, bo przez Niego wszyscy jesteśmy nowym stworzeniem, każdy z nas jest Nowym Adamem zbawionym właśnie przez Jezusa.

 

Chociaż Jezus przyszedł do wszystkich aby ich zbawić przez swoją krew, to jednak nie wszyscy Go przyjęli, nie wszyscy przyjmują Jego Słowo i objawienie drogi do życia wiecznego. Właśnie święta Bożego Narodzenia są doskonałym czasem, aby pogłębić naszą relację z Jezusem, bowiem przez tajemnicę wcielenia spotykamy Go w każdym człowieku, w każdym bracie i każdej siostrze..

 

Kiedy obchodzimy Boże Narodzenie, to wspominamy nie tylko przeszłość, ale przeżywamy tę rzeczywistość dzisiaj. Kiedy pamiętamy, że Jezus Chrystus urodził się historycznie, to pamiętajmy, że pewnego dnia przyjdzie powtórnie, eschatologicznie, dlatego też tak ważne jest aby już dzisiaj nasze spotkanie z Jezusem nasza relacja i całe życie było przemienione, pogłębione. Jezus, który narodził się z ciała jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem, i przez to stał się naszym „mostem” do spotkania z Ojcem, stał się również naszym bratem. On prowadzi nas do jedności z Trójjedynym Bogiem i objawia nam wolę Bożą, abyśmy żyli zgodnie z wolą Ojca.

 

Czas Adwentu, który właśnie świętowaliśmy, był doskonałą okazją do oczyszczenia naszych serc i umysłów, aby Boże Narodzenie było prawdziwie chrześcijańskim świętem. To właśnie Jezus jako Mesjasz i Zbawiciel nadaje cały sens naszemu życiu i tak ważne jest właśnie świętowanie Jego narodzenia jak radości z narodzenia naszego Pana i Zbawiciela.

 

Radość spotkania z Jezusem Chrystusem jako Panem wszelkiego życia i historii, jest spotkaniem przez wiarę, jest ona jednak możliwa tylko dla tych, którzy wierzą, dla nich również możliwe jest przyjęcie Nowonarodzonego do ich życia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Weźmy więc udział z radością w świątecznych uroczystościach w naszych wspólnotach i parafiach! Dla wielu jest to może pierwszy krok, aby nie zatracić poczucia chrześcijańskiego świętowania. Ludzie, którzy naprawdę naśladują Chrystusa, to ludzie, którzy budują siebie i braci we wspólnocie wiary! Otwórz się więc na miłość Boga i wielkie błogosławieństwo, które płynie dla wszystkich z prawdy Bożego Narodzenia

 

Jacek Zamarski

Parafia św. Marcina z Tours

Pierwsze wzmianki o kościele zbudowanym w tym miejscu pochodzą z roku 1326. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w czasie swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku podczas prac remontowych kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylną ścianę.


Nasz kościół parafialny istnieje już ponad 550 lat, jest bowiem datowany według badań między rokiem 1464 a 1466.