Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

plecak rekolekcyjny m 3
 

zyj dla boga 

 

 

cierniowy krzyz
 

Plecak rekolekcyjny 

WTOREK iii dzień rekolekcji

 

Plecak Ćwiklicki - Wtorek, 13.03.2018   Duch Święty – Miłość - „My”

rekol 1

Plecak rekolekcyjny:

1/ PRZYPOWIEŚĆ: Złoty łańcuszek i perłowy grzebień:

Pewnego razu, w pewnym kraju, na tym świecie, żyło sobie dwóch małżonków, których wzajemna małżeńska miłość codziennie wzrastała. Bali bardzo biedni, ale każdy z nich wiedział, że ten drugi nosi w swoim sercu niemożliwe do zapłacenia pragnienie: on posiadał złoty kieszonkowy zegarek, odziedziczony po ojcu i marzył o kupnie łańcuszka do zegarka z tego samego cennego metalu; Ona miała długie i delikatne blond włosy i marzła o grzebieniu z masy perłowej, aby go wsunąć w swoje włosy jak diadem.

 

Mijały lata. On ciągle mocno myślał o grzebieniu, gdy tymczasem ona jakby zapomniała o nim, ale coraz bardziej szukała sposobu jak kupić złoty łańcuszek mężowi.

Od dłuższego czasu małżonkowie nie mówili już o tym, ale w głębi serca żyło tajemnicze, nie do spełnienia, marzenie.

Rankiem w dziesiątą rocznicę ślubu, mąż widzi zbliżająca się i uśmiechniętą żonę , lecz z ostrzyżoną głową, bez swoich najpiękniejszych długich włosów.

- Co zrobiłaś, moja droga? Pyta, całkowicie zdumiony

- Sprzedałam je, aby ci kupić złoty łańcuszek do twojego kieszonkowego zegarka

- Ach, Ty mój skarbie, co ty zrobiłaś? mówi mąż, otwierać rękę, w której błyszczy drogocenny grzebień z masy perłowej: „Ja sprzedałem mój złoty kieszonkowy zegarek, aby ci kupić ten grzebień-diadem.

I objęli się serdecznie, niczego nie mając, bogaci tylko sobą.
jeszcze jedna szansa 600

 

   

2/ PIOSENKA: SERCE WIELKIE NAM DAJ

Serce wielkie nam daj, / zdolne objąć świat!

Panie, serce nam daj, / mężne w walce ze złem! 

  1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi, / zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew!

Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu! / Nowy człowiek powstanie w każdym z nas! 

  1. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość, / wskażą drogi odnowy ludzkich serc.

Nowi ludzie przeżyją własne życie,/ tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat. 

  1. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój, / w znaku wiary zjednoczą cały świat.

Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność, / prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.

 

3/ ZADANIE REKOLEKCYJNE

Napisać list miłosny do współmałżonka(i), do narzeczonego(nej)

 

4/ Odmówić wspólnie Psalm 121

Wznoszę swe oczy ku górom: / Skądże nadejdzie mi pomoc?

2 Pomoc mi przyjdzie od Pana, / co stworzył niebo i ziemię2.

3 On nie pozwoli zachwiać się twej nodze / ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.

4 Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie / Ten, który czuwa nad Izraelem.

5 Pan cię strzeże, / Pan twoim cieniem / przy twym boku prawym4.

6 Za dnia nie porazi cię słońce / ni księżyc wśród nocy.

7 Pan cię uchroni od zła wszelkiego: / czuwa nad twoim życiem.

8 Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia / teraz i po wszystkie czasy.

 

Parafia św. Marcina z Tours

Pierwsze wzmianki o kościele zbudowanym w tym miejscu pochodzą z roku 1326. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w czasie swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku podczas prac remontowych kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylną ścianę.


Nasz kościół parafialny istnieje już ponad 550 lat, jest bowiem datowany według badań między rokiem 1464 a 1466.