Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Artykuły

Projekt w Euroregionie Beskidy

Realizacja projektu "Wiara i historia - nasze wspólne dziedzictwo"

W związku z realizacją projektu „Wiara i historia - nasze wspólne dziedzictwo” współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska – do realizaji prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wybrana została firma VERMILION BOŻENA HALSKA. której oferta spełniła wszystkie warunki i otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. 
 
 
 
 
 
 

Czym jest mikroprojekt "Wiara i historia - nasze wspólne dziedzictwo"

 

Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Marcina w Ćwiklicach wraz z partnerem po stronie czeskiej RzymskokKatolicką Parafią w miejsowości Frýdlant nad Ostravicí od 01.06.2021 roku realizuje projekt „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo”

Celem projektu jest rozwój pogranicza polsko-czeskiego przez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu na trasie Ćwiklice - Frydlant nad Ostrawicą. Cel ten zostanie zrealizowany przez prace inwestycyjne na terenie partnerskich parafii które będą uwiecznione na filmie dokumentującym prace,  wspólne spotkania celem odkrycia dziedzictwa regionu, identyfikację ciekawych obiektów na polsko-czeskim pograniczu z punktu widzenia historii i kultury i połączenie ich we wspólny szlak pielgrzymkowy.

Krótki opis działań w projekcie

  1. Prace inwestycyjne w otoczeniu kościoła we Frydlant - w ramach zadania w ogrodzie parafialnym w pobliżu kościoła św.Bartłomieja w miejscowości Frydlant po stronie czeskiej stworzona zostanie ścieżka światła wraz z altaną medytacyjną.
  2. Prace inwestycyjne w otoczeniu kościoła w Ćwiklicach – w ramach prac zaplanowano renowację elementów infrastruktury znajdującej się w otoczeniu zabytkowego kościoła - renowacja 10 starych płaskorzeźb znajdujących się wnękach słupków ogrodzenia kościoła Św.Marcina w Ćwiklicach, renowacja i zabezpieczenie dwóch kamiennych płyt z XVIII w. pochodzących z krypt w kościele, obecnie eksponowanych we wnękach słupków ogrodzenia, zabezpieczenie kamiennych daszków pokrywających słupki ogrodzenia, zabezpieczenie i malowanie zabytkowego drewnianego ogrodzenia cmentarza
  3. Identyfikacja miejsc na szlak pielgrzymki – w ramach zadana grupy parafialne działające na terenie parafii partnerskich będą miały za zadanie identyfikację ciekawych miejsc z punktu widzenia historii i kultury regionu.
  4. Organizacja pielgrzymek po ciekawych miejsach w regionie - w ramach zadania na trasie Ćwiklice - Frydlant zorganizowane zostaną dwie pielgrzymki. Trasa pielgrzymek oprócz punktów w parafiach partnerskich będzie obejmować również ciekawe miejsce zidentyfikowane podczas spotkań roboczych, a ostatecznie wybrane podczas wspólnego spotkania w Ćwiklicach.
  5. Spotkanie podsumowujące projekt – w ramach zadania we Frydlancie zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące projekt. Spotkanie będzie miało na celu przybliżenie społeczności lokalnej efektów projektu - odtworzenie filmów dokumentujących prace inwestycyjne zrealizowane podczas projektu a także zaprezentowanie broszury.

Partnerzy projektu:

Partner Wiodący:

Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Marcina w Ćwiklicach, ul.Zawadzkiego 9, 43-229 Ćwiklice, http://www.marcin-cwiklice.pl/

Partner Projektu

Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 2, 739 11Frýdlant nad Ostravicí, http://frydlant.farnost.cz/

Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.05.2022

Budżet mikroprojektu: 61 190,05 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 52 011,53

 

Mikroprojekt „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo"jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

 
 
 
 
 

Projekt "Wiara i historia - nasze wspólne dziedzictwo"

W związku z realizacją projektu „Wiara i historia - nasze wspólne dziedzictwo” współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska zwracamy się z prośbą o przedstawienia oferty cenowej na realizację prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym - Kościół p.w. Św. Marcina w Ćwiklicach – według programu prac konserwatorskich dla kamiennych tablic pierwotnie zamykających krypty, 10 płaskorzeźb oraz kamiennych daszków z ogrodzenia z Kościoła pw. Św. Marcina w Ćwiklicach. Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach."

Projekt w Euroregionie Beskidy

Projekt "Wiara i historia - nasze wspólne dziedzictwo"

Aktualnie podejmujemy starania i prace dotyczące robót konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Św. Marcina  w Ćwiklicach – według programu prac konserwatorskich dla kamiennych tablic pierwotnie zamykających krypty, 10 płaskorzeźb oraz kamiennych daszków z ogrodzenia z Kościoła pw. Św. Marcina w Ćwiklicach. Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach.
 

Materiały Video

Komentarz do Ewangelii, oraz przemówienie papieża Franciszka do wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

Komentarz do Ewangelii

..

Parafia św. Marcina z Tours

realizacja projektu400x300

Pierwsze wzmianki o kościele zbudowanym w tym miejscu pochodzą z roku 1326. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w czasie swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku podczas prac remontowych kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylną ścianę.


Nasz kościół parafialny istnieje już ponad 550 lat, jest bowiem datowany według badań między rokiem 1464 a 1466.