Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Artykuły

Projekt w Euroregionie Beskidy

Podsumowanie projektu „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo” - spotkanie 28.05.2022

 

28.05.2022 we Frydlandzie nad Ostravici odbyło się spotkanie podsumowujące realizację  partnerskiego projektu „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo”.

Spotkanie rozpoczęło się w miejscowym Centrum Kultury. Uczestnicy spotkania, a wśród nich 14 przedstawicieli Parafii p.w. Św. Marcina w Ćwiklicach, a także Urzędu Miasta Frydlant nad Ostravici oraz Euroregionu „Beskidy” najpierw wysłuchali krótkiej prelekcji na temat założeń i realizacji projektu, a następnie obejrzeli filmy dokumentujące prace inwestycyjne wykonane w ramach projektu, tj. budowę Via Lucis przy Parafii p.w. Św. Bartłomieja oraz renowację zabytkowych kapliczek ( daszki i figury ) oraz zabytkowych płyt nagrobnych w otoczeniu kościoła p.w. Św. Marcina w Ćwiklicach. Zaprezentowano także e-broszurę opisującą trasę łączącą dwie partnerskie parafię, która powstała w ramach projektu.

 podsumowanie01

Po części oficjalne uczestnicy spotkania udali się do ogrodów przy Parafii p.w. Św. Bartłomieja, gdzie uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Światła, pod przewodnictwem Ks. Teodora Suchonia oraz Ks. Romana Matury.

podsumowanie02

Następnie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do budynku parafialnego na obiad i krótki odpoczynek, po którym spotkanie zostało zakończone.  

podsumowanie03

Mikroprojekt „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Projekt w Euroregionie Beskidy

Podsumowanie projektu „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo”

Podsumowanie projektu „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo”

Projekt w Euroregionie Beskidy

Pielgrzymka na trasie Frydlant nad Ostravici – Ćwiklice w ramach projektu „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo” - 15.05.2022

 

15.05.2022 w ramach realizacji projektu „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo” odbyła się pielgrzymka przedstawicieli Parafii pw. św. Bartłomieja we Frydlandzie nad Ostravici, do Parafii pw. św. Marcina, wzdłuż trasy wyznaczonej podczas spotkania grup roboczych i zaakceptowanej jako połączenie w jeden szlak dwóch miejscowości, w których realizowane są inwestycje w ramach projektu.

30 pielgrzymów z Czech odwiedziło 3 punkty na trasie leżące po polskiej stronie szlaku. Najpierw odwiedzili Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach. Pierwszy drewniany kościół w Pielgrzymowicach powstał u schyłku XIII wieku, a wzmiankowany był w spisie papieskiej dziesięciny z lat 1335-1342. W XVI i XVII w. przez dłuższy czas w posiadaniu protestantów, od 1654 r. ponownie katolicki. Zniszczony lub spalony, w 1675 roku został zastąpiony obecną świątynią, prawdopodobnie z fundacji protestanta Karola Henryka Paczyńskiego, wzniesioną przez cieśli Andrzeja Wernera i Błażeja Dudę. Wieża została dobudowana dopiero w 1746 roku przez Jerzego Dziędziela  i jego syna Michała oraz Marcina Smyczka. W latach 1908-11 kościół powiększono, zniekształcając jego pierwotną sylwetkę. Wówczas to wybudowano większe prezbiterium, a od strony północnej dostawiono zakrystię i kaplicę. Całość kościoła została pokryta gontem. Kościół orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej na ceglanym podmurowaniu. Krótkie prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od strony południowej niewielka przybudówka, mieszcząca pierwotnie lożę kolatorską. Nawa na rzucie wydłużonego prostokąta, szersza od prezbiterium, z nowszymi przybudówkami: od północy mieszczącą zakrystię i prostokątną kaplicę, od południa tworzącą niewielką kruchtę. Od zachodu kwadratowa wieża konstrukcji słupowej, o pochyłych ścianach pobitych gontem, z nadwieszoną izbicą szalowaną pionowym deskowaniem, nad którą wznosi się nowsza, niska, kwadratowa wieżyczka zwieńczona czworokątnym dachem namiotowym (zbudowana w miejsce poprzedniego dachu baniastego z latarnią). Na zewnątrz ściany szalowane deskami, z wydatnym zadaszeniem wokół kościoła. Dachy siodłowe, podobnie jak dach wieży kryte gontem. Na kalenicy nawy barokowa wieżyczka na sygnaturkę z ośmioboczną latarnią.


piel 001

 

piel 002

 

 piel 003a

 

Następnym punktem pielgrzymki był zabytkowy, drewniany Kościół św. Jakuba (pielgrzyma) w Wiśle Małej. Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego w pętli pszczyńskiej. Pierwszy kościół w tym miejscu wzmiankowany był już w 1326 r. W XVI w. znajdował się on przejściowo w rękach protestantów. Obecny został wzniesiony w latach 1775-82 przez Jerzego Laska (zwanego Beczałą) z Chybia i Jerzego Kaszturę z Łąki. Powiększony w 1923 r. Kościół orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, na ceglanym podmurowaniu. Prezbiterium zamknięte prostą ścianą, z zakrystią wydzieloną od wschodu. Nawa prostokątna z kruchtą od południa. Od zachodu kwadratowa wieża konstrukcji słupowej z przybudówką mieszczącą schody na chór muzyczny. Od zewnątrz otoczony wraz z wieżą (z wyjątkiem ściany wschodniej) otwartymi sobotami wspartymi na słupach z mieczowaniami; przy obu wejściach do nawy dachy sobót podwyższone. Na wschodniej ścianie zadaszenie stanowiące przedłużenie sobót. Dachy siodłowe, wraz z daszkami sobót kryte gontem, ściany ponad sobotami szalowane deskami. Wieża, pierwotnie nie połączona z nawą (nawę przedłużono ku zachodowi w 1923 r., o ścianach pochyłych, pobitych gontem, z nadwieszoną izbicą szalowaną ozdobnie wyrzynanymi deskami, zwieńczona baniastym hełmem, krytym gontem.  Wnętrze kościoła pokryte polichromią z 1896 r. Wyposażenie wnętrza jednolite, późnobarokowe i rokokowe. Ołtarz główny, rokokowy, wykonany w 1776 r. przez Wacława Donaya ze Skoczowa, malowany przez Andrzeja Helffera; kulisowy, z rzeźbami św. Piotra i św. Amadeusza oraz obrazem św. Jakuba Starszego ze sceną ścięcia w tle, sygnowanym przez Ignacego Günthera z Opawy (1777). Dwa ołtarze boczne rokokowe, wykonane przez stolarza Franciszka Zawiszę z Pszczyny i rzeźbiarza Jana Proezlera z Cieszyna: lewy z 1779 r. z obrazem przedstawiającym Cudowne Pomnożenie Chleba, prawy z 1777 r. z obrazami św. Walentego i św. Jana Nepomucena w zwieńczeniu. Ambona, połączona z późniejszą chrzcielnicą, późnobarokowa z XVIII w. Chrzcielnica w formie anioła trzymającego czarę, autorstwa Jana Proezlera z 1780 r. Organy z 1856 r. Szereg obrazów z XVIII w. Wśród naczyń liturgicznych, późnobarokowych lub rokokowych, wyróżnia się późnogotycki kielich z I ćwierci XVI w.

 

 

 

Kolejnym punktem pielgrzymki było Muzeum Prasy Śląskiej im. Wojciecha Korfantego w Pszczynie. Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie powstało w 1985 roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, a także dzięki dobrym decyzjom i pomocy finansowej ówczesnego gospodarza miasta pana Wiesława Kasińskiego. Uratowano przed zburzeniem mieszczańską kamienicę z przełomu XVIII/XIX wieku. Twórcami tego jedynego w swoim rodzaju obiektu są Aleksander Spyra (kustosz do dnia dzisiejszego) wraz z żoną Krystyną. Muzeum Prasy Śląskiej nosi imię Wojciecha Korfantego przywódcy śląskiego ludu, a także twórcy najpopularniejszych gazet polskich na Śląsku. Zgodę na nazwanie obiektu wyraziły córki Wojciecha Korfantego - Halżka Kozłowska i Maria Ulmann - które w 1989 roku przyjechały do Polski i odwiedziły Pszczynę. W Muzeum znajduje się zrekonstruowany gabinet Wojciecha Korfantego (oryginalne sprzęty, zdjęcia, egzemplarze gazet itp.).

 

Z Pszczyny pielgrzymka udała się do Ćwiklic, gdzie kościele parafialnym pw. Św. Marcina uczestniczyła w mszy świętej. Uroczystej liturgii przewodniczył proboszcz miejscowej parafii ks. Sylwester Suchoń oraz przewodniczący delegacji z Czech – ks. Roman Matura.

piel 007

 

piel 008

 

Po mszy świętej pielgrzymi zwiedzili zabytkowy kościół pw. Św. Marcina oraz otoczenie, gdzie w ramach projektu wykonano prace polegające na konserwacji kamiennych tablic pierwotnie zamykających krypty, 10 płaskorzeźb oraz kamiennych daszków z ogrodzenia.    Pierwsze wzmianki o kościele położonym w tym miejscu pochodzą z 1326 roku. Obecny kościół został wzniesiony na zrębach pierwotnej świątyni, przez długi czas uważano, że stało się to na przełomie XVI i XVII wieku, ale ostatnie badania drewna pobranego z więźby ze świątyni wskazują, że pochodzi ona z lat 1464-1466. Ćwiklicka świątynia jest obok kościoła w Łaziskach, prawdopodobnie najstarszym kościołem drewnianym na Śląsku o konstrukcji zrębowej. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w ciągu swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, zaś na przełomie XIX  i XX wieku, podczas prac remontowych oryginalny kształt kościoła został zdeformowany. Kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylnią ścianę. W 2010 roku, powódź zniszczyła podwaliny i posadzkę świątyni, od tego czasu przechodzi gruntowny remont.    W latach 1574-1575 kościół parafialny w Ćwiklicach przejęli protestanci.

W 1592 roku ks. Jan z Kłomnic przystąpił do protestanckiego konwentu, podpisując się jako pastor. Mszę św. odprawiał według mszału krakowskiego. W 1598 roku archidiakon krakowski Krzysztof Kazimierski z polecenia Jerzego kardynała Radziwiłła, biskupa krakowskiego dokonał wizytacji parafii w Ćwiklicach. Krótko potem proboszczem parafii został Andrzej Szumski z Krakowa, który był protestantem. Podczas wizytacji w 1619 roku administratorem parafii był Albert Wantorski, a w czasie kolejnej wizytacji w 1655 roku ks. Jerzy Stachurski, który objął ją w 1654 roku po ks. Janie Albercie Gallaszkowiczu. Następcą ks. Stachurskiego został ks. Jan Kazimierz Paszczykowski, który zmarł w 1720 roku. Od 20 maja 1720 proboszczem w Ćwiklicach był ks. Jan Antoni Łaczyński. Z tego okresu zachowała się wzmianka w źródłach: „Kościół parafialny był drewniany, pod wezwaniem św. Marcina, konsekrowany. Dwa boczne ołtarze poświęcone Najświętszej Maryi Pannie i świętemu Krzyżowi”.
Kolejnymi proboszczami byli: ks. Franciszek Józef Latosiński (1742-1785) i ks. Jerzy Jan Surówka (1785-1803). Ten ostatni był także dziekanem dekanatu pszczyńskiego. W 1803 roku parafię objął ks. Walenty Hanuszek i pozostawał tutaj proboszczem aż do 1821 roku. Po nim w Ćwiklicach duszpasterzował ks. Andrzej Bernard Gilge, zaś w latach 1829-1831 proboszczem był ks. Alojzy Schindler. W 1833 roku ks. Gilge powrócił na swoje stanowisko. Jego następcą został pochodzący z tej parafii ks. Paweł Stanowski. Funkcję proboszcza sprawował on do 1856 roku. Zastąpił go następnie ks. Berthold Schiller. Za czasów jego posługi w parafii wybudowano nowe probostwo i zabudowania gospodarcze. Proboszcz zmarł w 1888 roku i został pochowany na cmentarzu obok kościoła. Ks. Henryk Tomczak, proboszcz  w Ćwiklicach (1976-2001) przeprowadził gruntowny remont kościoła oraz odnowił  XV-wieczny tryptyk. Wybudował także dom katechetyczny, w którym w czasie wakacji letnich i ferii zimowych odbywają się rekolekcje. W 2001 roku 25 marca proboszczem został ks. Sylwester Suchoń. Już w maju przystąpił do rozbiórki „zabytkowej” obory usytuowanej między kościołem, plebanią i domem katechetycznym. Zgoda WŚKZ na rozbiórkę wydaje się być cudem wobec wieloletniego uporu w tej sprawie. Na wiosnę 2002 roku ruszył nakazany dekretem wizytacyjnym biskupa remont starego probostwa prowadzony metodą gospodarczą tzn. siłami parafian. Remont jednak przeszedł w budowę nowego probostwa na fundamentach starego. Został ukończony w 2007 r. W tym czasie rozpoczęły się prace zmierzające do poszerzenia parafialnego cmentarza. Co stało się faktem w 2010 r. Jesienią miał rozpocząć się remont kościoła (wzmocnienie ścian, naprawa więźby i wieży). Ale w związku ze znacznym obniżeniem się posadzki po powodzi w 2010 r. kościół wyłączono z użytku. Po badaniach georadarowych okazało się, iż we wspomnianym miejscu znajdują się krypty fundatorów kościoła. Postanowiono zdjąć całą posadzkę ceramiczną. Trzeba było remont świątyni rozpocząć od wykonania żelbetonowych fundamentów na głębokość 2 metrów. Następnie wymienić podwaliny. Dopiero potem ściany kościoła wzmacniano co 2,5 m. lisicami. Kolejnym etapem była naprawa więźby i wieży. Na kondygnacjach wieży odnaleziono luźno leżące deski z fragmentami fresków malowideł, które ks. Henryk Tomczak zdemontował  w czasie poprzedniego remontu. Po konserwacji wróciły one na swoje miejsce. Na strop nawy głównej wróciło malowidło przedstawiające „ukoronowanie Matki Bożej” a na strop pod wieżą wróciła „Chusta św. Weroniki”. Natomiast na stropie prezbiterium został odtworzony obraz „Wniebowzięcia MB” (z niego nie zachowała się ani jedna deska). W ostatnim czasie odtworzono ścianę wschodnią – ołtarzową oraz wróciła ambona, znaleziona swego czasu w oborze. Obecnie czynione są starania, aby pozyskać środki instytucji państwowych i prywatnych sponsorów na renowacji barokowych ołtarzy oraz fresków znajdujących się na ścianach przedstawiających apostołów, życie św. Marcina oraz 5 stacji Męki Pańskiej.

piel 009

 

piel 010

piel 011

 

Następnie uczestnicy pielgrzymi zostali zaproszeni do budynku parafialnego na obiad i krótki odpoczynek, po którym wyruszyli w drogę powrotną.

 

piel 012

       piel 013

piel 014

Mikroprojekt „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Projekt w Euroregionie Beskidy

Pielgrzymka na trasie Ćwiklice – Frydlant nad Ostravici w ramach projektu „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo” - 01.05.2022

 

01.05.2022 w ramach realizacji projektu „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo” odbyła się pielgrzymka przedstawicieli Parafii pw. św. Marcina w Ćwiklicach do Frydlantu nad Ostravici, do Parafii pw. św. Bartłomieja, wzdłuż trasy wyznaczonej podczas spotkania grup roboczych i zaakceptowanej jako połączenie w jeden szlak dwóch miejscowości, w których realizowane są inwestycje w ramach projektu.

25 pielgrzymów z Ćwiklic odwiedziło 3 punkty na trasie leżące po czeskiej stronie szlaku. Najpierw odwiedzili Archeopark Chotěbuz-Podobora, leżący tuż przy granicy w miejscowości Chotěbuz (Kocobędz). Stanowisko archeologiczne Kocobędz-Podobora należy do najważniejszych zabytków okresu prehistorycznego i wczesnośredniowiecznego na terenie Śląska Cieszyńskiego. Skrywa w sobie pozostałości po dwukulturowym osadnictwie, które rozwinęło się w tutejszych lasach w późnej epoce brązu i w okresie kultury halsztackiej, kiedy na stromym cyplu wyrosła prehistoryczna osada. Kilkaset lat później na tym samym miejscu powstało wczesnośredniowieczne obwałowane grodzisko słowiańskie, którego wygląd wraz z ówczesnymi obiektami mieszkalnymi i produkcyjnymi przedstawia w zrekonstruowanej postaci Park Archeologiczny.

piel 010522 01

piel 010522 02

piel 010522 03

Następnym punktem pielgrzymki był zabytkowy, drewniany Kościół Wszystkich Świętych w miejscowości Sedliště pochodzący z roku 1638. Realizacji podjął się proboszcz bruzovicki Jan Scultetus. Zgodnie z miejscową tradycją nowy kościół zbudował młynarz z wioski Sedliště Václav Šustek z synem Adamem. Kościół jest drewnianą jednonawową budowlą zorientowaną podłużnie do osi głównej. Po prawej stronie nawy znajduje się boczne wejście prowadzące do ambitu (tzw. soboty). Główne wejście do kościoła jest od frontu (zachodniej). Nad głównym wejściem wznosi się kwadratowa czterokondygnacyjna wieża z roku 1862, zwieńczona kopułą z sygnaturką oraz mniejszą kulą i podwójnym krzyżem. W 1984 r. na ścianach bocznych odkryto fragmenty oryginalnych malowideł, które były wzmiankowane w źródłach pisemnych już w połowie XVII w. Najcenniejsze z nich odkryto za bocznym ołtarzem Wniebowstąpienia Pańskiego po prawej stronie. Jest odrestaurowane i przedstawia szóstą stację drogi krzyżowej z fragmentem czeskiego napisu. Kościół otacza cmentarz z drewnianym płotem krytym gontowym daszkiem. Pierwsze informacje o tym miejscu ostatniego spoczynku pochodzą z 1652 r. Stary cmentarz zachował swój pierwotny charakter i dzisiaj służy jako unikatowy skansen żeliwnych krzyży nagrobnych.

piel 010522 04

piel 010522 05

piel 010522 06

Z Sedliště pielgrzymka udała się do Frydlantu nad Ostravici gdzie kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja uczestniczyła w mszy świętej. Uroczystej liturgii przewodniczył proboszcz miejscowej parafii ks. Roman Macura.

piel 010522 07

piel 010522 08 piel 010522 09

 Po obiedzie, na który uczestnicy pielgrzymi zostali zaproszeni do budynku parafialnego, nastąpił wyjazd do miejscowości Kozlovice, gdzie zwiedzano fojtství - barokowy budynek tzw. starej kancelarii komorniczej, w której mieściła się także szkoła wraz z przyległymi zabudowaniami gospodarczymi. Domniemaną starszą siedzibę w XVI wieku zastąpiła dzisiejsza zagroda tzw. książąt wołoskich, którzy użytkowali budynek do 1844 roku. Obecnie budynek jest wyremontowany i mieści prywatne muzeum. 

piel 010522 10

piel 010522 11

piel 010522 12

  Po powrocie do Frydlantu pielgrzymi wieli udział w koncercie żeńskiego zespołu śpiewaczego Cantus Venuste  z Koprzywnicy, a następnie w ogrodzie parafialnym zapoznali się z wykonaną w ramach projektu przez Parafię we Frydlandzie  „Via Lucis” ( „Drogą Światła” ). Stacje tej drogi zostały wykonane przez specjalistów w Polski w tradycyjnej technice zwanej smaltą.

piel 010522 13

piel 010522 14

piel 010522 15  

 Po wieczornym poczęstunku pielgrzymi udali się w drogę powrotną do Ćwiklic.

 

Mikroprojekt „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

 
 
 

Czym jest mikroprojekt

 

Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Marcina w Ćwiklicach wraz z partnerem po stronie czeskiej RzymskokKatolicką Parafią w miejsowości Frýdlant nad Ostravicí od 01.06.2021 roku realizuje projekt „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo”

Celem projektu jest rozwój pogranicza polsko-czeskiego przez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu na trasie Ćwiklice - Frydlant nad Ostrawicą. Cel ten zostanie zrealizowany przez prace inwestycyjne na terenie partnerskich parafii które będą uwiecznione na filmie dokumentującym prace,  wspólne spotkania celem odkrycia dziedzictwa regionu, identyfikację ciekawych obiektów na polsko-czeskim pograniczu z punktu widzenia historii i kultury i połączenie ich we wspólny szlak pielgrzymkowy.

Krótki opis działań w projekcie

  1. Prace inwestycyjne w otoczeniu kościoła we Frydlant - w ramach zadania w ogrodzie parafialnym w pobliżu kościoła św.Bartłomieja w miejscowości Frydlant po stronie czeskiej stworzona zostanie ścieżka światła wraz z altaną medytacyjną.
  2. Prace inwestycyjne w otoczeniu kościoła w Ćwiklicach – w ramach prac zaplanowano renowację elementów infrastruktury znajdującej się w otoczeniu zabytkowego kościoła - renowacja 10 starych płaskorzeźb znajdujących się wnękach słupków ogrodzenia kościoła Św.Marcina w Ćwiklicach, renowacja i zabezpieczenie dwóch kamiennych płyt z XVIII w. pochodzących z krypt w kościele, obecnie eksponowanych we wnękach słupków ogrodzenia, zabezpieczenie kamiennych daszków pokrywających słupki ogrodzenia, zabezpieczenie i malowanie zabytkowego drewnianego ogrodzenia cmentarza
  3. Identyfikacja miejsc na szlak pielgrzymki – w ramach zadana grupy parafialne działające na terenie parafii partnerskich będą miały za zadanie identyfikację ciekawych miejsc z punktu widzenia historii i kultury regionu.
  4. Organizacja pielgrzymek po ciekawych miejsach w regionie - w ramach zadania na trasie Ćwiklice - Frydlant zorganizowane zostaną dwie pielgrzymki. Trasa pielgrzymek oprócz punktów w parafiach partnerskich będzie obejmować również ciekawe miejsce zidentyfikowane podczas spotkań roboczych, a ostatecznie wybrane podczas wspólnego spotkania w Ćwiklicach.
  5. Spotkanie podsumowujące projekt – w ramach zadania we Frydlancie zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące projekt. Spotkanie będzie miało na celu przybliżenie społeczności lokalnej efektów projektu - odtworzenie filmów dokumentujących prace inwestycyjne zrealizowane podczas projektu a także zaprezentowanie broszury.

Partnerzy projektu:

Partner Wiodący:

Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Marcina w Ćwiklicach, ul.Zawadzkiego 9, 43-229 Ćwiklice, http://www.marcin-cwiklice.pl/

Partner Projektu

Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 2, 739 11Frýdlant nad Ostravicí, http://frydlant.farnost.cz/

Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.05.2022

Budżet mikroprojektu: 61 190,05 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 52 011,53

 

Mikroprojekt „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo"jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

 
 
 

Projekt w Euroregionie Beskidy

PRACE KONSERWATORSKIE ZAKOŃCZONE

27.04.2022 odbył się w Ćwiklicach odbiór konserwatorski prac konserwatorskich przy Kościele p.w. Św. Marcina w Ćwiklicach, polegających na konserwacji kamiennych tablic pierwotnie zamykających krypty, 10 płaskorzeźb oraz kamiennych daszków z ogrodzenia, które realizowane były w ramach projektu „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo”. Protokół potwierdzajacy wykonanie wszystkich prac zgodnie z zapisami pozwolenia konserwatorskiego został podpsiany bez uwag przez: p. Mariusza Godka – kierownika Delegatury WUOZ w Bielsku-Białej, p. Marię Dąbrowską – starszego inspektora WUOZ, ks. Proboszcza Sylwestra Suchonia oraz reprezentantów wykonawcy prac ( Firmy VERMILION Bożena Halska ): p. Bożenę Halską oraz p. Aleksandra Pacha.

Zgodnie z zapisami kosztorysu powykonawczego prace objęły w sumie: dziesięć płaskorzeźb z wnęk słupków ogrodzenia kościoła Św.Marcina w Ćwiklicach – łączna powierzchnia prac konserwatorskich  -1535 dcm2  , dwie kamienne płyty z z XVIII w pochodzące z krypt w kościele obecnie eksponowane we wnękach słupków ogrodzenia – łączna powierzchnia prac konserwatorskich - 306 dcmoraz kamienne daszki pokrywające słupki ogrodzenia – łączna powierzchnia prac konserwatorskich - 8 700 dcm2 .


kon01

kon02

kon03

kon04

kon05

 

Mikroprojekt „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo"jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Projekt w Euroregionie Beskidy

Spotkanie grup roboczych w Ćwiklicach – 07.09.2021

7 września 2021 miało miejsce w Ćwiklicach spotkanie grup roboczych z Ćwiklic i Frydlantu n/Ostravici, w ramach którego ustalono dalsze kierunki działań. Podczas spotkania dokonano przeglądu miejsc zaproponowanych do umieszczenia na trasie pielgrzymki, po obu stronach granicy. W rezultacie wybrano 3 miejsca po stronie polskiej ( Muzeum Prasy Śląskiej im. Wojciecha Korfantego w Pszczynie, Kościół św. Jakuba (pielgrzyma) w Wiśle Małej, Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach ) oraz 3 miejsca po stronie czeskiej  ( Kozlovice Fojtus 1 - Obecna szkoła, Archeopark Chotebuż – Podobora, Sedliste - Kościół Wszystkich Świętych ), które zostaną połączone w trasę pielgrzymki. Zebrany materiał posłuży także jako wsad merytoryczny do broszury, która zostanie opracowana w ramach projektu.  Podczas pobytu uczestnicy spotkania zapoznali się z  historią Ćwiklic i zwiedzili  zabytkowy kościół p.w. Św. Marcina. Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili Skansen w Pszczynie, Zagrodę Żubrów oraz Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Uczestnicy w trakcie spotkania „zapoznali” się z urokami kuchni śląskiej w postaci tradycyjnego obiadu oraz różnymi rodzajami kołocza, w czym wielki udział Pań z Koła Gospodyń w Ćwiklicach. Spotkanie było doskonałą okazją do poznania dziedzictwa partnera polskiego. 
 
 

Mikroprojekt „Wiara i historia – nasze wspólne dziedzictwo" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

 
 IMG 20210907 001mini  
IMG 20210907 002mini
 

IMG 20210907 003mini

IMG 20210907 004mini
 
IMG 20210907 005mini
 
IMG 20210907 006mini
 
IMG 20210907 007mini
 
 
 

Realizacja projektu "Wiara i historia - nasze wspólne dziedzictwo"

W związku z realizacją projektu „Wiara i historia - nasze wspólne dziedzictwo” współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska – do realizaji prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wybrana została firma VERMILION BOŻENA HALSKA. której oferta spełniła wszystkie warunki i otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. 
 
 
 
 
 
 

Projekt "Wiara i historia - nasze wspólne dziedzictwo"

W związku z realizacją projektu „Wiara i historia - nasze wspólne dziedzictwo” współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska zwracamy się z prośbą o przedstawienia oferty cenowej na realizację prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym - Kościół p.w. Św. Marcina w Ćwiklicach – według programu prac konserwatorskich dla kamiennych tablic pierwotnie zamykających krypty, 10 płaskorzeźb oraz kamiennych daszków z ogrodzenia z Kościoła pw. Św. Marcina w Ćwiklicach. Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach."

Projekt w Euroregionie Beskidy

Projekt "Wiara i historia - nasze wspólne dziedzictwo"

Aktualnie podejmujemy starania i prace dotyczące robót konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Św. Marcina  w Ćwiklicach – według programu prac konserwatorskich dla kamiennych tablic pierwotnie zamykających krypty, 10 płaskorzeźb oraz kamiennych daszków z ogrodzenia z Kościoła pw. Św. Marcina w Ćwiklicach. Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach.
 

Materiały Video

Komentarz do Ewangelii, oraz przemówienie papieża Franciszka do wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

Komentarz do Ewangelii

..

Parafia św. Marcina z Tours

euroregion beskidy logo 400x300a

Pierwsze wzmianki o kościele zbudowanym w tym miejscu pochodzą z roku 1326. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w czasie swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku podczas prac remontowych kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylną ścianę.


Nasz kościół parafialny istnieje już ponad 550 lat, jest bowiem datowany według badań między rokiem 1464 a 1466.