Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Maryja zawsze prowadzi nas do Boga

 

 

W miesiącu sierpniu oczy naszego duchowego pielgrzymowania wpatrzone są w Maryję, która uczy nas odpowiadania na boże wezwanie i wypełniania woli Boga. Właśnie dzisiaj, szczególnie potrzebujemy przypomnienia, jak ważna jest nasza postawa pokory w kroczeniu za Bogiem, aby móc jak Maryja powiedzieć Bogu: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38).

Ten miesiąc wskazuje nam trzy wielkie święta ku czci Matki Bożej: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzonego 15 sierpnia, Matki Bożej Królowej obchodzonego 22 sierpnia, oraz Matki Bożej Częstochowskiej. Równocześnie właśnie w sierpniu wspominamy św. Maksymiliana M. Kolbe, wielkiego miłośnika Matki Bożej, promotora kultu Najświętszej Marii Panny, patrona naszej diecezji, oraz w dniu 20 sierpnia wspominamy św. Bernarda z Clairveaux, człowieka wielkiego ducha, który w czasach średniowiecza szerzył kult maryjny z wielką gorliwością.

To właśnie Maryja z Jasnej Góry uczy nas jak bardzo ważne jest właściwe i pokorne podejście do Boga. Maryja, którą czcimy w Jasnogórskim wizerunku jest Tą, która wskazuje drogę. Maryja na lewej ręce niesie Jezusa, prawą zaś wskazuje na Niego. To właśnie ta symbolika, te tak ważne dwa gesty streszczają w sobie całe posłannictwo Maryi i to, co jest Jej pragnieniem w stosunku do nas. Maryja jest Matką Jezusa i przez Niego jest także naszą Matką. Jest Tą, która niczym drogowskaz prowadzi nas do Syna. Troszczy się o nas i widzi wszystkie nasze potrzeby, podobnie jak znamy to z Jej obecności na weselu w Kanie Galilejskiej. Widzi nasz smutek i nasze łzy, ale cieszy się też z nami naszą radością. Maryja wzywając nas do nawrócenia, wskazuje na to, co jest najważniejsze: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Mamy wypełniać wolę Ojca, być jako uczniowie Jezusa, przynosić owoce Ducha Świętego. Maryja wskazuje na Syna, bo to On jest Bogiem i Panem, Bogiem i Mesjaszem. Ona wie, że to Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem, to On przemienia nasze życie i przynosi trwałe owoce nawrócenia we wszystkich dziedzinach naszego życia, naszej codzienności. Właśnie Maryja szła tą drogą, kroczyła w cieniu Jezusa, wraz z Nim i każdego z nas zachęca do naśladowania Jezusa.

Tak jak widzimy to w historii Polski i Jasnej Góry, Maryja jest tą, która broni nas przed atakami złego, nie pozostawia nas samych wobec zakusów złego. Wstawia się za nami nieustannie do Syna. Jest naszą pomocą nieustanną. Jako nasza Matka uczy nas, że wierność Bogu, kroczenie drogą miłości jest gwarancją naszego przetrwania i ocalenia, jest gwarancją naszego życia w Bogu. W świecie, który tak łatwo gardzi Bogiem, Maryja Jasnogórska jest dla nas drogowskazem wiodącym do Boga, drogowskazem prowadzącym do mądrości krzyża, a ta mądrość Boga zawsze owocuje zmartwychwstaniem.

Właśnie w sierpniu wielu z nas może nauczyć się, jak kochać Maryję jak Matkę, jak oddać się Jej w opiekę, aby prowadziła nas niezawodnie do Boga. Ona uprasza nam potrzebne łaski, jest tą najukochańszą, najbliższą Opiekunką, której możemy powierzyć wszystkie nasze troski. Jest Tą, której możemy zaufać, że poprowadzi nas prostą drogą do Boga.

Również sierpniowa liturgia zachęca nas do kontemplacji Maryi, która została wzięta z duszą i ciałem do nieba. To właśnie Maryja, służebnica pokorna, na mocy szczególnego przywileju została napełniona łaską już w chwili poczęcia, a Chrystus, gdy zasiadł po prawicy Ojca, otworzył Jej jako pierwszej ze stworzonych bramy swego Królestwa. Dobrze jest odkryć Maryję jako tą, która jest Królową Aniołów i Świętych. Odkryć Ją jako Matkę Boga, Kościoła i moją Matkę.

Maryja wskazuje każdemu z nas drogę do ojczyzny, ku której podążamy. Jest Tą, która mie tylko wskazuje nam drogę, ale sama nam towarzyszy w naszym pielgrzymowaniu. Jest dla nas bramą do nieba i uczy nas, jak blisko przeżywać ewangelię, jak wydawać owoce woli Boga, jak być prawdziwym uczniem Chrystusa.

O Matko nasza, stań się dla nas źródłem umocnienia i otuchy, ochraniaj całe nasze życie. Bądź dla nas Drogą Bezpieczną, Królowo Niebios, Matko nasza. O Matko Słowa i Dziewico, Pomocy moja i nasza, prowadź nas zawsze do Syna.

 

 

Jacek Zamarski

Parafia św. Marcina z Tours

euroregion beskidy logo 400x300a

Pierwsze wzmianki o kościele zbudowanym w tym miejscu pochodzą z roku 1326. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w czasie swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku podczas prac remontowych kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylną ścianę.


Nasz kościół parafialny istnieje już ponad 550 lat, jest bowiem datowany według badań między rokiem 1464 a 1466.