Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pogrzeb

Nie zapomnij...

Ważne jest, aby w dniu pogrzebu otoczyć zmarłego szczególną modlitwą. Taką okazję stwarza zamówienie Mszy Świętej pogrzebowej. 

formalności pogrzebowe

Pochówek na cmentarzu parafialnym parafii św. Marcina z Tours w Ćwiklicach:

Formalności może załatwiać osoba, która figuruje w Księdze Cmentarnej jako opiekun miejsca. W przypadku kiedy nie może stawić się osobiście, upoważnia do tego pisemnie odpowiednią osobę, podając nr swojego dowodu osobistego.
Zgłaszając pogrzeb w kancelarii parafialnej należy przynieść następujące dokumenty:

• karta zgonu
• akt zgonu z USC, oraz dokument zezwalający na pochówek zwłok
• dokument z podaną lokalizacją miejsca pochówku
• zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (dotyczy parafian zamieszkałych w tutejszej parafii. W/w dokument dotyczący zmarłych spoza parafii przedstawia się w kancelarii parafialnej w miejscu gdzie zmarły mieszkał).

UWAGA – jeżeli zmarła osoba mieszkała w innej parafii ( tzn. poza parafią św. Marcina z Tours ) należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w parafii zamieszkania zmarłego. Termin pogrzebu i jego poprowadzenie leży w gestii tamtejszego Księdza Proboszcza. Tutejsza kancelaria parafialna potwierdza jedynie taką możliwość poprzez wpis do kalendarza. Dopiero wtedy można oficjalnie podać taką informację w nekrologu.

Forma pogrzebu:

• I stacja - bezpośrednio w domu lub kaplicy pogrzebowej,
• II stacja - kościół
• III stacja - na cmentarzu
 

2. Pochówek na cmentarzach komunalnych i na cmentarzach parafialnych należących do innych parafii

• akt zgonu (tylko do wglądu)
• zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach


Parafia św. Marcina z Tours

euroregion beskidy logo 400x300a

Pierwsze wzmianki o kościele zbudowanym w tym miejscu pochodzą z roku 1326. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w czasie swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku podczas prac remontowych kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylną ścianę.


Nasz kościół parafialny istnieje już ponad 550 lat, jest bowiem datowany według badań między rokiem 1464 a 1466.