Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Sakrament Eucharystii

sakrament eucharystii

Pierwsza komunia święta - w roku szkolnym 2017/2018 w całym Kościele polskim, uczniowie klasy 3 mogą przystąpić do przygotowania się do I komunii świętej w dwóch formach: w ramach katechezy szkolnej, oraz katechezy przyparafialnej. W bieżącym roku dzieci do I komunii świętej przygotowują panie katechetki.


O Eucharystii najlepiej mówią nam słowa świętych, którzy Nią nieustannie żyli i Ją kochali. Kto kocha Eucharystię ten kocha Jezusa i jego życie staje się napełnione Bogiem.
Zobaczmy co o Eucharystii mówili święci, których znamy:
Eucharystia jest naszym chlebem codziennym. Zaletą tego Bożego pokarmu jest siła jedności. Jednoczy nas z Ciałem Zbawiciela i czyni nas Jego członkami, abyśmy mogli stać się tym, co przyjmujemy.  Św. Augustyn.
To, co uobecniamy w sakramencie jest Ciałem zrodzonym z Dziewicy Maryi. Ciało Chrystusa w sakramencie jest rzeczywiście tym samym Ciałem, które zostało ukrzyżowane i pogrzebane. Sakrament ten jest więc sakramentem Jego Ciała.  Św. Ambroży.
 
Nie przyjmuj Jezusa Chrystusa po to, by posługiwać się Nim według własnej woli.   Św. Kajetan.
Kościół katolicki postanowił przed wielu już wiekami, że wierni mają poświęcać wypoczynkowi niedzielę i w tym dniu uczestniczyć w Eucharystycznej Ofierze, która odnawia pamiątkę Boskiego Odkupienia i udziela duszom ludzkim Jego owoców.   Bł. Jan XXIII.
 
Mając udział w ciele i krwi Chrystusa, przemieniamy się w Tego, którego pożywamy.   Św. Leon Wielki.

W Eucharystii jest Chrystus, bo ten sakrament jest Ciałem Chrystusa. Nie jest to pokarm dla ciała, ale dla duszy. Ciało Boga jest ciałem duchowym. Ciało Chrystusa jest Ciałem Ducha Bożego, ponieważ Chrystus jest Duchem.   Św. Ambroży.

Niezwykły to stół, przy którym sam gospodarz staje się pokarmem. Nikt siebie nie daje za pokarm; czyni tak jedynie Chrystus Pan. Zrozumieli męczennicy, co spożywali i pili, skoro odpłacili tym samym.   Św. Augustyn.

Jeżeli ktoś znajduje się z dala od ołtarza, pozbawia się Bożego chleba.   Św. Ignacy Antiocheński.

Póki nie jesteśmy pewni, że nasze sumienie jest obciążone ciężką winą nie należy zaprzestawać przyjmowania Komunii świętej. św. Ojciec Pio.

Parafia św. Marcina z Tours

Pierwsze wzmianki o kościele zbudowanym w tym miejscu pochodzą z roku 1326. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w czasie swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku podczas prac remintowych, kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylną ścianę.


Nasz kościół parafialny istnieje już ponad 550 lat, jest bowiem datowany według badań między rokiem 1464 a 1466

Transmisja Mszy św.

Proszę kliknąć i wybrać transmisję na żywo (live).