Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Duszpasterze

nasi duszpasterze

w parafii posługuje aktualnie dwóch kapłanów:

- proboszcz - Ks. Sylwester Suchoń od 25 marca 2001 roku

- rezydent - Ks. prałat Teodor Suchoń (emerytowany proboszcz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezusa)

- pomagają: ks. Jerzy Zelder, ks. Amroży Kucz (MIedźna), ks. Kazimierz Osiński (Miedźna)

Parafia św. Marcina z Tours

euroregion beskidy logo 400x300a

Pierwsze wzmianki o kościele zbudowanym w tym miejscu pochodzą z roku 1326. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w czasie swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku podczas prac remontowych kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylną ścianę.


Nasz kościół parafialny istnieje już ponad 550 lat, jest bowiem datowany według badań między rokiem 1464 a 1466.