Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia, informacje i zaproszenia 16.02.2020

Wprowadzenie: Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na remont naszej świątyni. Przygotowujemy się do wykonania nowych schodów do kościoła z kamienia.

1. W poniedziałek o godz. 19.00 msza św. w intencji ewangelizacji naszej parafii i ziemi pszczyńskiej. Oprawę mszy przygotowuje wspólnota Salem. Po mszy agapa.

2. W środę o godz. 18.00 przygotowujemy się do liturgii przyszłej niedzieli przez rozważanie tekstów biblijnych.

4. W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca, kiedy to oddajemy cześć Bożemu miłosierdziu. Po mszy św. koronka przed wystawionym najświętszym do g.19.00.

4. W piątek o godz. 19.00 w domu katechetycznym katecheza dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. a po niej spotkanie organizacyjne dotyczące uroczystości.

5. W sobotę święto katedry św. Piotra Apostoła. W tym dniu w szczególny sposób pamiętajmy o papieżu Franciszku. W tym dniu o godz. 9.00 spotkanie ministrantów.

7. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy 30 godzinne nabożeństwo przygotowujące na do wielkiego postu. Rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy 1 marca br. Poprowadzi je ks. kan. Paweł Buchta.

8 Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania udaje się do Brennej na „Rekolekcje Spotkania” w pierwszy weekend marca. W drugi weekend marca zapraszamy na podobne rekolekcje młodzież po bierzmowaniu. Zapisy u katechety p. Pawła.

W dniach 28 luty – 1 marzec w naszej parafii odbędzie się kurs Emaus. Jego celem jest rozkochać się w Jezusie – Słowie Bożym. Zapisy w kancelarii lub zakrystii. Koszt 100 zł.

9. Otrzymaliśmy zaproszenie na Wieczory Uwielbienia:

- w Łące 17 lutego o godz. 18.00;

- w parafii Marii Magdaleny w Tychach 22 lutego o godz. 18.15;

- w Porębie 26 lutego o godz. 18.00.

Dwie informacje sołtysa Ćwiklic:

a) w środę -19.02 br. o g. 17.00 sprawozdawcze zebranie wiejskie w Domu Strażaka

b) odbiór kart podatku rolnego i od nieruchomości w dniach 17,18 i 19 luty 8 – 12 w biurze sołtysa a w godzinach popołudniowych w domu sołtysa.

Co jest ważne w życiu parafii?

W życiu parafii niezmiernie ważne jest budowanie wspólnoty parafian. Nie ilość ludzi, ale więzi pomiędzy nimi tworzą żywą, otwartą na Boże
i ludzkie inicjatywy społeczność. Budowanie tej społeczności zaczyna się w rodzinie, a więzy rodzinne stają się modelem wzrastania parafii.
Wspólnota ludzi
Parafia to wspólnota ludzi, zjednoczona wokół Chrystusa i kapłana. To On ich gromadzi jak pasterz, budując wciąż swój Kościół
Relacja do Jezusa
Nie wystarczy najpiękniejsza świątynia, ale najważniejsza jest relacja w życiu do Mistrza, do Jezusa
Sakramenty i Ewangelia
Życie sakramentalne i głoszenie Słowa Bożego jest tym, co ożywia parafię, buduje ją i wytycza właściwe drogi rozwoju.

Parafia św. Marcina z Tours

Pierwsze wzmianki o kościele zbudowanym w tym miejscu pochodzą z roku 1326. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w czasie swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku podczas prac remontowych kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylną ścianę.


Nasz kościół parafialny istnieje już ponad 550 lat, jest bowiem datowany według badań między rokiem 1464 a 1466.