Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia, informacje i zaproszenia na I niedzielę adwentu 2.12.2018

 


INFORMACJE I ZAPROSZENIA 25.11.2018

Dzisiaj obchodzimy UroczystośćJezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Módlmy się za całą naszą archidiecezję, za jej pasterzy arcybiskupa Wiktora, biskupów pomocniczych: Marka, Adama i Grzegorza, którzy dziś będą w katedrze Chrystusa Króla przewodniczyć o godz. 12.00 uroczystej mszy św. odpustowej. Uczestniczą w niej przedstawiciele wszystkich rad parafialnej, również naszej. Ogarnijmy również gorącą modlitwą parafian ze Studzienic, którzy po raz kolejny składają ofiary na remont naszego kościoła. „Bóg zapłać”.

Dziś w czasie mszy św. popołudniowej zakończymy trwające od piątku rekolekcje ewangelizacyjne dla dzieci przygotowujących się do I komunii św. i ich rodziców. Będzie miało miejsce tzw. „skrutynium krzyża”

Proboszcz parafii św. Józefa w Czarkowie zaprasza dzisiaj na konferencję o „Życiu i duchowości św. Szarbela”. Wygłosi ją p. dr Aleksander Bańka, prof. UŚ. Następnie będzie można przyjąć namaszczenie olejem św. Szabela.

W poniedziałek o godz. 19.00 w domu katechetycznym spotkanie członków i sympatyków wspólnoty e

W sobotę 1 grudnia na mszę św. „niedzielną” o godz. 17.00 zapraszamy całą naszą młodzież przygotowującą się do bierzmowania i po bierzmowaniu. O godz. 18.00 w domu katechetycznym spotkamy się z gościem, Andrzejem Sową, autorem książki „Ćpunk w Kościele”, który opowie o działaniu Pana Boga w jego pogmatwanym życiu. Zapraszamy również rodziców.

W niedzielę rozpoczynamy adwentem nowy rok liturgiczny pod hasłem: „W mocy Ducha Św.” Ten temat będziemy zgłębiać w czasie mszy roratnich. Dzieci zapraszamy w poniedziałek, środę i piątek. W pozostałe dni zapraszamy do liczniejszego udziału w roratach dorosłych. Niech każda rodzina wykona w swym domu adwentowy wieniec i przyniesie go do poświęcenia. Wyznaczmy sobie jeden wieczór na dzielenie się Słowem Bożym w kręgu rodzinnym.

I niedziela adwentu to Niedziela Trzeźwości. Już dziś zapraszam o godz. 15.00 na nabożeństwo przebłagalne za grzechy pijaństwa z prośbą o trzeźwość narodu.

Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie. Plan na razie obejmuje czas adwentu. Dalszą część opublikujemy w dodatku do „Morcinka”. Znajdziemy tam również egzemplarz kartoteki parafialnej, którą proszę wypełnić i przekazać w czasie kolędy lub przesłać pocztą elektroniczną. Wiele danych się już zdezaktualizowało. Proszę też o wypełnienie anonimowej ankiety, którą ma mi pomóc lepiej ocenić potrzeby duszpasterskie parafian i wyjść im naprzeciw.

Dr Kubik wydał książkę „Kościoły drewniane na Śląsku” w cenie 100 zł. Można ją zamówić na adres mailowy „Morcinka” Do wglądu znajduje się w zakrystii. Oprócz tego polecamy „GN” i Mały Gość”

 

Co jest ważne w życiu parafii?

W życiu parafii niezmiernie ważne jest budowanie wspólnoty parafian. Nie ilość ludzi, ale więzi pomiędzy nimi tworzą żywą, otwartą na Boże
i ludzkie inicjatywy społeczność. Budowanie tej społeczności zaczyna się w rodzinie, a więzy rodzinne stają się modelem wzrastania parafii.
Wspólnota ludzi
Parafia to wspólnota ludzi, zjednoczona wokół Chrystusa i kapłana. To On ich gromadzi jak pasterz, budując wciąż swój Kościół
Relacja do Jezusa
Nie wystarczy najpiękniejsza świątynia, ale najważniejsza jest relacja w życiu do Mistrza, do Jezusa
Sakramenty i Ewangelia
Życie sakramentalne i głoszenie Słowa Bożego jest tym, co ożywia parafię, buduje ją i wytycza właściwe drogi rozwoju.

Parafia św. Marcina z Tours

Pierwsze wzmianki o kościele zbudowanym w tym miejscu pochodzą z roku 1326. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w czasie swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku podczas prac remontowych kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylną ścianę.


Nasz kościół parafialny istnieje już ponad 550 lat, jest bowiem datowany według badań między rokiem 1464 a 1466.