Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia, informacje i zaproszenia na XXVII niedzielę zwykłą (08.10.2017).

 

OGŁOSZENIA, INFORMACJE I ZAPROSZENIA 08.10.2017 r.


Komentarz: Dziś obchodzimy w Polsce XVII Dzień Papieski pod hasłem: Nieść nadzieję”
i zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspiera stypendiami ponad cztery tysiące zdolnej młodzieży pochodzącej z biednych rodzin.

 

1. Przypominamy, iż w październiku odpowiedzialność za czystość i piękno naszej świątyni podejmują parafianie mieszkający przy ul. Kombatantów (od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do końca).

2. Wczoraj odbyła się krucjata „Różaniec do granic” a także VI diecezjalna pielgrzymka Żywego Różańca do katowickiej katedry. Najważniejszą intencją jest wspieranie misji św. w świecie i ewangelizacji Polski. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy od poniedziałku do soboty po mszy wieczornej a w niedzielę o godz. 15.00. W tym tygodniu zapraszamy do prowadzenia nabożeństw:

Róże I -i III w poniedziałek;

Róże IV –VI we wtorek;

Róże VII – IX w środę;

Róże X – XII w czwartek;

w piątek zapraszamy wszystkie róże na nabożeństwo fatimskie, które rozpoczniemy o godz. 18.00.

 

3. Polecam Modlitwie parafian uczestników Kursu ALPHA:

- dla młodzieży w środę o godz. 18.30 w restauracji „Nowa” w Pszczynie

- dla dorosłych w czwartek o godz. 19.oo w domu katechetycznym.

Można się jeszcze dołączyć!

 

4. Zainteresowanych bierzmowaniem zapraszamy młodych w czwartek o 18.00.

 

5. W piątek o godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie młodzież po bierzmowaniu. Rozpoczynamy dalszą formację nt. dojrzewania do odpowiedzialnej miłości. Formacja ta zakończy się dyplomem

Studium Bliższego Przygotowania do Małżeństwa”. Dyplom ten jest wymagany przy spisywaniu protokołu małżeńskiego.

 

6. Każdy pełnoletni parafianin wchodząc do świątyni otrzymał listę z nazwiskami kandydatów do Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Każdy z nas ma dwa głosy. Proszę przy wybrać dwie osoby i postawić przy nich krzyżyk.

 

7. Przed kościołem zbieramy podpisy pod ustawą broniącą przed aborcją dzieci chore

8. Do nabycia nowy numer „Morcinka” a także „GN” i „Mały Gość”

9. W dniach 20 – 22.10 br odbędą się w naszej parafii weekendowe rekolekcje dla mężczyzn noszące nazwę KURS JAKUB. W piątek 18 – 21.00, w sobotę 9 – 18, w niedzielę 9 – 14. Kurs pozwoli ci doświadczyć siebie jako syna, oblubieńca i ojca. Warto !

 

Co jest ważne w życiu parafii?

W życiu parafii niezmiernie ważne jest budowanie wspólnoty parafian. Nie ilość ludzi, ale więzi pomiędzy nimi tworzą żywą, otwartą na Boże
i ludzkie inicjatywy społeczność. Budowanie tej społeczności zaczyna się w rodzinie, a więzy rodzinne stają się modelem wzrastania parafii.
Wspólnota ludzi
Parafia to wspólnota ludzi, zjednoczona wokół Chrystusa i kapłana. To On ich gromadzi jak pasterz, budując wciąż swój Kościół
Relacja do Jezusa
Nie wystarczy najpiękniejsza świątynia, ale najważniejsza jest relacja w życiu do Mistrza, do Jezusa
Sakramenty i Ewangelia
Życie sakramentalne i głoszenie Słowa Bożego jest tym, co ożywia parafię, buduje ją i wytycza właściwe drogi rozwoju.

Parafia św. Marcina z Tours

Pierwsze wzmianki o kościele zbudowanym w tym miejscu pochodzą z roku 1326. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w czasie swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku podczas prac remontowych kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylną ścianę.


Nasz kościół parafialny istnieje już ponad 550 lat, jest bowiem datowany według badań między rokiem 1464 a 1466.