Historia Parafii

Kościół pod wezwaniem świętego Marcina w Ćwiklicach.

historia1Kościół pod wezwaniem świętego Marcina biskupa Tours został zbudowany w latach 1464 – 1466.  Jest to kościół drewniany, orientowany. Do kwadratowej części nawy przylega od wschodu prostokątne prezbiterium. W zachodniej części nawy, na wysokośći dachu wyodrębnia się wieża w rzucie kwadratu. Nawa i prezbiterium ze starą zakrystią, obecnie kruchta od strony północnej, zbudowana jest w konstrukcji wieńcowej.

historia2Wieża postawiona jest na słup. W konstrukcji słupowej zbudowane są również dwa nowsze pomieszczenia od strony południowej:nowa zakrystia przylegająca do prezbiterium oraz kaplica dobudowana do nawy. Wejścia do kruchty i zakrystii są ostrołukowe. Chór muzyczny jest wsparty na czterech słupach z ażurwym parapetem wybrzuszonym w części środkowej. Korpus wieży, zwężający się ku górze, obity jest tarcicą i okryty barokowym hełmem z latarnią. Wieżyczka na sygnaturkę znajdującą się na dachu nawy jest miniaturką hełmu wieży. Siodłowe dachy nawy i prezbiterium pokryte są gontem podobnie jak hełmy wieży i sygnaturki.

Wnętrze kościoła oświetlone jest niedużymi okienkami w ścianach bocznych. W częsci zachodniej nawy empora wsparta jest na słupach.

Kościół w Ćwiklicach otoczony jest cmentarzem, który posiada interesujące ogrodzenie. Składa się ono z szerokich murowanych słupów pomiędzy które wsunięte są poziome, grube deski, osłonięte daszkiem. Poszczególne słupy są tynkowane i bielone, nakryte pulpitowymi daszkami z kamienia. Od strony cmentarza umieszczone są są w nich stacje drogi krzyżowej(założone prawdopodobnie ok.1800 roku), a na płaszczyznach zewnętrznych płaskorzeźby z wizerunkami świętych.

historia3Przy wejściu do kościoła umieszczone są tablice z nazwiskami parafian poległych w I wojnie światowej oraz w czasie powstań śląskich. Natomiast w przedsionku znajdują się tablice z nazwiskami parafian poległych i zaginionych w czasie II wojny światowej.

historia4Ołtarz główny późnobarokowy pochodzi z z XVIII wieku. Jest on zdobiony bogatą polichromowaną snycerką z rzeźbami dwóch św. bp Wojciecha i Stanisława oraz św. Trójcy adorowanej przez aniołki w zwieńczeniu. W centrum umieszczony jest obraz patrona parafii św. Marcina bpa Tours pochodzący z XVIIw , namalowany w stylu barokowym. Po bokach głownego ołtarza znajdują się posągi św. Jana Nepomucena i Karola Boromeusza z XIX oraz posągi aniołów z XVIII. Ołtarze boczne są również XVIII-wieczne. Lewy ołtarz zdobią rzeźby św. Joachima i Józefa oraz kopia Madonny Sykstyńskiej Rafaela wykonana przez ucznia J.Matejki, z kolei prawy ołtarz rzeźby św. Wacława i Krzysztofa oraz obraz Ukrzyżowania PJ. W kaplicy dobudowanej do nawy znajduję się bezcenny gotycki tryptyk(konserwowany w latach 1940-42 oraz 1993-96); w części środkowej wyobrażenie MB z Dzieciątkiem oraz św.Stanisława i Marcina. Na awersach skrzydeł znajdują się postacie świętych, na lewym św.Jan Chrzciciel i Jakub Starszy oraz Małgorzata i Dorota.

Do kaplicy prowadzą od zewnątrz XVI-wieczne dębowe drzwi ze starego kościoła, zdobione okuciami. Parę lat temu, w czasie remontu stropu kościoła, natknięto się na fragmenty polichromii z XVII wieku, ukrytej pod późniejszym, pozornym sklepieniem. Renowacji polichromii dokonał p. Jan Gałaszek. W nawie znajduje się fryz z festonów roślinno-owocowych, fragmenty dużych scen figuralnych: męka i śmierć Jezusa Chrystusa, w prezbiterium umieszczone są scen z życia św.Marcina. Na uwagę zasługują także :chrzcielnica w kształcie anioła dźwigającego czarę-barokowa z XVII wieku oraz 2 feretrony z rokokowymi rzeźbami MB Niepokalanie Poczętej i PJ. Przy cmentarzu znajduje się figura MB Siewnej, ufundowana w 1935 roku.