Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Czytania dnia

CZYTANIE Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWA

(Pwt 4, 1-2. 6-8),

Mojżesz powiedział do ludu: "A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?"

Oto Słowo Boże

Psalm responsoryjny

(Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5)


Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

 

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu.

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi,
kto nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom,
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie,
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

(Jk 1, 17-18. 21b-22. 27)

Bracia moi umiłowani: Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nieskażonym wpływami świata.

 
Oto Słowo Boże.

Słowa Ewangelii według świętego Marka

(Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)
 
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?" Odpowiedział im: "Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji". Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym".
 
Oto Słowo Pańskie

Komentarz do Ewangelii 19.08.2018

Komentarz do Ewangelii 1.07.2018

Komentarz do Ewangelii 10.06.2018

Komentarz do Ewangelii 29.04.2018

Komentarz Video do Ewangelii

Komentarz Video do Ewangelii

Komentarz Video do Ewangelii

komentarz do Ewangelii


Komentarz do Ewangelii    na     2.09.2018r.  
 
 

komentarz
do Ewangelii

 

 Odnaleźć Boga i pokochać Go całym swoim sercem - na tą treść wskazuje dzisiejsza liturgia słowa. Żyć miłością Boga karmiąc się Jego Słowem. Być tym który kocha sercem, a nie tylko literelanie podchodzi do tego, co jest zapisane w prawie. Jeśli Bóg zostanie zasłonięty Prawem, człowiek napewno nie zbliży się do Niego, ale będzie tylko żył literą prawa. Nie będzie w nim tęsknoty za żywym Bogiem. A przecież to właśnie ON wołą każdego z nas, zaprasza do siebie, aby każdy z nas mógł doświadczyć wielkości Boga, a zarazem Jego wielkiej miłości...
Czy jestem więc tylko tym, który szuka Boga w wypełnianiu Prawa i jego przepisów, czy też szukam Boga sercem? Bóg dając nam swoje Słowo pragnie, byśmy je pokochali i Nim żyli, byśmy karmili się Nim, anie byli tylko teoretykami tego Słowa. Poucza nas o tym święty Jakub w swoim liście: "Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie"(Jk 1,22). 
Nie posotawać tylko słuchaczem, który oszukuje samego siebie.
 NIe być oszustem, który oszukuje samego siebie, okrada z wartości Słowa. Właśnie taką postawę krytykuje dzisiaj JEzus, gdy na spotkaniu u Jezusa podczas spotkania z faryseuszami i uczonymi w Prawie, dochodzi do sytuacji, gdy właśnie faryzeusza zauważają, że uczniowei Jezusa biorą posiłek nie umytymi rękami. " Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I /gdy wrócą/ z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych"(Mk 7,3-4). ZWYCZAJE, które przejęli są dla nich tak ważne. Formalizm, który zasłonił im Boga. Wybudowali mur, który wspaniale oddziela ich od Boga. Jezus zaś jasno wskazuje im gdzie leży błąd: "Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi"(Mk 7,6-7). Zasady podane przez ludzi, ale nie prowadzące bo Boga!!! One stały się przepisem, który zastąpił Słowo Boże. 
Jak wielu dzisiaj postępuje dokladnie tak samo. Boga, Jego Słowo zamienili na TV czy inne słowa, któe nie prowadzą do Boga, Czczą na próżno te swoje bóstwa, bo one nie dadzą im zbawienia, są tylko ślepym zaułkiem, w któym jakże skutecznie mogę się zagubić. Podobnie jka faryzeusze zagubili się w mnogości swoich przepisów. 
Ale wskażmy jasno, że Jezus nie krytykuje wszystkich przepisów. Wskazuje na ich zło, jako litera, która zastąpiła Boże Prawo: "Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/"(Mk 7,8). Uchylone przykazanie Boże, a jego miejsce wprowadzony ludzki zapis, mniej wymagający, mniej radykalny, przepis, który był swoistym usprawiedliwieniem złego postępowania, czy też pustym zapisem... Zapisem, któy nie wskazuje na to, co jest prawdziwym wykroczeniem, prawdziwą nieczystością. Nie chodzi o obmycie kubka, ale o czyste serce. To nie brudny kubek jest problemem, ale serce człowieka: "Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym"(Mk 7,16).Dla wielu był to może szok i dzisiaj dalej ich szokuje, ale Jezus to potwierdza: "Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota" (Mk 7,21-22). To prawda o nieczystości, na którą wskazuje Jezus. A więc nie brudny kubek, czyli przepis obraża Boga, ale brudne serce i nieczyste pragnienia. Brudny kubek to nie zło, ale zło serca, o którym Jezus tak mówi słuchaczom: "Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym"(Mk 7,23).
Zło czyni człowieka nieczystym. Ale każdy z nas musi uświadomić sobie jeszcze jedną zasadniczą sprawę: obmycie kubka czy dzbanka nie oczyści naszego serca, nie da nam zbawienia. Tylko Jezus, który obmył nas swoją Krwią jest naszym zbawieniem. Wiara w Mesjasza i kroczenie Jego drogami. Oczekiwanie zbawienia. Ta łaska przemienia i oczyszacza nasze życie, a nie czysty kubek.
Kto to zrozumie? Jak w czasach Jezusa tak i dzisiaj wielu ma z tym zasadniczy kłopot. Nie wierzą w Jezusa, nie wierzą w szatana, w zło, sami ustalają co jest dobre, a co złe. Nie dostrzegają w Jezusie tego, kto nadaje ich życiu sens. Krzywią się na słowo czystość, bo kto tak dzisiaj żyje... Potrzebują czystego samochodu, a nie czystego serca. I właśnie dlatego ich życie łamie się łatwo, ale nie znajdują jego sensu. Dlaczego? Odrzucili Jezusa, zamienili Go na gadżety, bożki, inne bałwany. Pozbyli się Go. A przecież to włąśnie Jezus ma moc uwolnić cię od kajdan zła, od tej niewoli, któa zamyka cię w swoistym więzieniu. 
Miłość czy pusty przepis - to dzisiejszy wybór dla wielu, ale czy dobrze wybiorą... 

 
 
 komentarz: Jacek Zamarski 

 
 
 

Komentarz Video do Ewangelii

Komentarz Video do Ewangelii Mk 3,20-35 na 10.06.2018

Parafia św. Marcina z Tours

euroregion beskidy logo 400x300a

Pierwsze wzmianki o kościele zbudowanym w tym miejscu pochodzą z roku 1326. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w czasie swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku podczas prac remontowych kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylną ścianę.


Nasz kościół parafialny istnieje już ponad 550 lat, jest bowiem datowany według badań między rokiem 1464 a 1466.