Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Czytania dnia

Czytanie z Księgi Mądrości Syracha

(ISyr 48,1-4.9-11)

 

JPowstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że tobie jest równy? Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu, na wozie, o koniach ognistych. O tobie napisano, żeś zachowany na czasy stosowne, by uśmierzyć gniew przed pomstą, by zwrócić serce ojca do syna, i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy.

Oto Słowo Boże.

Psalm responsoryjny

(Ps 80,2-3.15-16.18-19)

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Zbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.

Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy,
nad synem człowieczym,
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

Ewangelia wg świętego Mateusza

(Mt 17,10-13)
 
Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.
 
Oto Słowo Pańskie

Komentarz Video do Ewangelii

Czym jest codzienne czytanie słowa Bożego?

Dla każdego chrześcijanina jest to sprawa zasadnicza. Nie da się przecież żyć bez powietrza i wody, nie da się też żyć bez pokarmu. Dla wielu to tak oczywiste, ale dla wielu zupełnie nieodkryte. Czy oni jeszcze żyją, czy może ...
Artykuł w przygotowaniu

Komentarz Video do Ewangelii

komentarz do Ewangelii


Komentarz do Ewangelii Mt 17,10-13

 

Uczniowie razem z Jezusem schodzą z góry Tabor. Góra Tabor, to góra przemienienia, przemienienia naszego życia, bo Jezus pozwala nam wejrzeć w swoja chwałę. Właśnie takie spotkanie z Bogiem przemienia nas całkowicie. To nie jest jakaś wycieczka z Rabbim Jezusem na jakąś tam górę. To nie jedna z wielu opowieści, które można przeczytać w pierwszej lepszej książce z biblioteki. Jezus wybrał tą trójkę, bo tak chciał. Objawił im swoją chwałę, zobaczyli potęgę Jezusa, Jego moc, która wychodziła z Niego. Zobaczyli nowe światło takie, jakiego dotychczas nie widzieli. Byli blisko Jezusa, ale dopiero na górze przemienienia zobaczyli właśnie takie to światło, zobaczyli tą chwałę Mistrza. Byli już tyle czasu z Nim, a dopiero teraz to zobaczyli. Właśnie tutaj na Taborze Pan przemienił ich życie. Było to dla nich wielkim szokiem. Oni wszyscy stanęli wobec światła Jezusa, wobec wielkiej łaski, aż niespotykanej. Tam, na górze zobaczyli, jak Mojżesz i Eliasz rozmawiają z Jezusem. Poznali Jezusa, jakiego nie znali do tej pory. Jezus zburzył ich wyobrażenie o sobie. Dał im nowy obraz. Nie tylko wyobrażenie, pomysł, ale obraz. Bóg ich totalnie zaskoczył. Zobaczyli innego Jezusa, jakiego do tej chwili nie znali. Sam Jezus ich zaprosił, aby przemienić ich stare, niewłaściwe wyobrażenia Boga. Schodząc z Taboru każdy z nich był innym człowiekiem, przemienionym. Każde spojrzenie na chwałę Boga przemienia człowieka, burzy złe wyobrażenia. Dlatego schodząc z Taboru, po tym co widzieli tak delikatnie zapytali Jezusa: "Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?"(Mt 17,10). To był konkretny znak, Żydzi bowiem oczekiwali powrotu Eliasza. Byli przekonani, że właśnie Eliasz przyjdzie przed Mesjaszem, poprzedzi Mesjasza. I to dlatego Jezus był przez nich odrzucany, bo przecież nie przyszedł jeszcze Eliasz, więc Jezus nie może być Mesjaszem. To bardzo dosłownie brana zapowiedź proroka Malachiasza, który mówi o przyjściu Eliasza przed nadejśćiem dnia Pańskiego. Dlatego też uczniowie po tym, co widzieli tam,na szczycie własnie o Eliasza pytają Jezusa. Jezus daje im konkretną odpowiedź: "Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał"(Mt 17,11-12). Tak więc Jezus wyjaśnia, ze Eliasz przychodzi przygotować drogę dla Mesjasza, poprzedza Go. Jan Chrzciciel jest tym, który przyszedł w mocy Eliasza, aby przygotować serca, to on też wskazał na Jezusa jako Baranka Bożego. Dlatego właśnie w tych słowach Jezus wypowiada i nazywa wielki dramat Żydów. Ale ten dramat dotyczy również naszych czasów. Jak za czasów jezusa tak i za naszych czasów tak wielu jest tych, którzy nie potrafią rozpoznać znaków czas. Znaków, jakie daje sam Bóg. Bóg jest tym, który działa wokoło nas, stawia na naszej drodze bardzo czytelne znaki. Ale my często jesteśmy jak Herodiada, która za wielkie pieniądze chciała zamknąć usta Jana Chrzciciela - o którym Jezus mówi, że był Eliaszem. Tak ważne jest byśmy i my nie chcieli zamykać ust prorokom, którzy do nas mówią. Bóg daje nam czytelne znaki czasu. Dlatego potrzeba nam obserwować świat, wydarzenia, aby widzieć te znaki, rozpoznać je>. Musimy rozpoznać w tych wydarzeniach, znakach głos Boga i odnieść do do siebie. Wreszcie nasze działanie ma być odpowiedzią na słowo Boga, ma być naszą współpracą według woli Boga
Rozpoznać znaki czasu, a nie patrzeć w sposób ciasny, jak Żydzi, którzy Czytając proroka Malachiasza wąski interpretowali te słowa Biblii. Patrzmy zatem szeroko, rozpoznawajmy znaki czasu, które Bóg nam daje w naszym środowisku, w naszym świecie. Potrzeba nam tego, co przeżyli uczniowie na Taborze: zanurz się w chwale Boga. Trwaj w niej, a staniesz się nowym człowiekiem. No chyba, że chcesz swoją przemianę osiągnąć bez Taboru. Ale to niemożliwe, bo potrzebna jest droga premiany twego życia, droga odrzucenia zła, droga rozpoznania znaków czasu, które przygotował dla ciebie Bóg. 
 
 komentarz: Jacek Zamarski 

Komentarz Video do Ewangelii Mt 23,1-12

Parafia św. Marcina z Tours

Pierwsze wzmianki o kościele zbudowanym w tym miejscu pochodzą z roku 1326. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w czasie swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku podczas prac remontowych kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylną ścianę.


Nasz kościół parafialny istnieje już ponad 550 lat, jest bowiem datowany według badań między rokiem 1464 a 1466.