Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Czytania dnia

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

(Jr 23, 1-6)
 

Pan mówi: "Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę nieprawością waszych uczynków. Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek. Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”.

Oto Słowo Boże

Psalm responsoryjny

(Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6)


Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

 

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana 
po najdłuższe czasy.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

(Ef 2, 13-18)

Bracia: W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

 
Oto Słowo Boże.

Słowa Ewangelii według świętego Marka

(Mk 6, 30-34)
 

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: "Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco". Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

 
Oto Słowo Pańskie

Komentarz do Ewangelii 1.07.2018

Komentarz do Ewangelii 10.06.2018

Komentarz do Ewangelii 29.04.2018

Komentarz Video do Ewangelii

Komentarz Video do Ewangelii

Czym jest codzienne czytanie słowa Bożego?

Dla każdego chrześcijanina jest to sprawa zasadnicza. Nie da się przecież żyć bez powietrza i wody, nie da się też żyć bez pokarmu. Dla wielu to tak oczywiste, ale dla wielu zupełnie nieodkryte. Czy oni jeszcze żyją, czy może ...
Artykuł w przygotowaniu

Komentarz Video do Ewangelii

komentarz do Ewangelii


Komentarz do Ewangelii    na     22.07.2018r.  
 
 

komentarz
do Ewangelii

 

 Ewangelia   Apostołowie wracają do Jezusa z misji, którą im zlecił. Opowiadają wszystko co zdziałali i czego nauczali, jak relacjonuje nam w dzisiejszej Ewangelii św. Marek (por. Mk 6,30). Właśnie wtedy Jezus poleca uczniom, aby odpoczęli sobie, aby to zadanie nie przytłoczyło ich. Widział ich wierność posłaniu, ale widział też zmęczenie i utrudzenie tymi, któzy wciąż przychodzili do uczniów i Jezusa: "A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu"(Mk 6,31).
Każdy z nas ma swoje ograniczenia. Nie jesteśmy niczym maszyna, która pracuje bez uszkodzeń 24 godziny na dobę. Potrzebujemy odpoczynku, refleksji, czasu na modlitwę. Nasz codzienny rytm ma wyznaczć zasada "Ora et labora" - módl się i pracuj. Apostołowie to nie grupa supermenów, ale słabi ludzie, któych Jezus posyła. Teraz każe im odpocząć, widzi ich zmęczenie. Jezus troszczy się o nich. Już tu widzimy troskę pasterza o swoje owce, swoich uczniów. Każdy z nas potrzebuje mocnego i zaufanego oparcia w życiu. Jezus jest dla nas właśnie tym, na któym możemy oprzeć wszystkie nasze sprawy. Jest On tym naszym fundamentem. Ale wpierw musze zobaczyć, że jestem tym, który jest słaby i potrzebuje odpocznienia w bliskości Boga. Słowa Jezus wskazują nam dzisij doskonale jak widzi nasze utrudzenie i zaradza jemu. Ale jak opisuje Marek, ludzie zobaczyli ich, jak odpływają. Wyprzedzili ich i nadal czekali na ich obecność, na cuda Jezusa i uczniów jego. Właśnie ta postawa zdjęła litością nie tylko uczniów, ale i samego Jezusa. Widział to pragnienie tych ludzi: "Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać"(Mk 6,34). 
Jezus troszczy się o całego człowieka, o każdego człowieka. Widzi doskonale jego potrzeby. I naucza ich o Królestwie, nie zbywa byle jakim słowem. Mówi im o zbawieniu. 
Jezus lituje się nad każdym. Nad tobą też się lituje. To nie kurtuazyjny gest, ale miłość Boga nad człowiekiem. Lituje się nad tobą, abyś nie musiał karmić się swoim głodem. Jest przy tobie i zaradza wszelkim twoim potrzebom. Zobacz to i dziękuj, nieustannie i z wielką wdzięcznością. Trzeba nam bowiem dzisiaj odkryć, że odpoczymek jest bardzo ważny dla każdego z nas. 
Mieć czas dla siebie, aby mieć czas dla Boga. NIe stać się tylko niczym maszyna, która nie myśli, nie zastanawia się, nie odpoczywa. Właśnie w odpoczynku Bóg pokazuje nam jak bardzo nas obdarowuje. Trzeba nam bowiem zwolnić tempo, aby odnaleźć Boga, zasłuchać się w Jego słowa.
Dzisiaj Jezus lituje się nad Tobą, nie tylko nad tymi, o których pisze nam Marek Ewangelista. Jezus dzisiaj lituje się nad Tobą. Zobacz to i bądź wdzięczny... 

 
 
 komentarz: Jacek Zamarski 

 
 
 

Komentarz Video do Ewangelii

Komentarz Video do Ewangelii Mk 3,20-35 na 10.06.2018

Parafia św. Marcina z Tours

Pierwsze wzmianki o kościele zbudowanym w tym miejscu pochodzą z roku 1326. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w czasie swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku podczas prac remontowych kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylną ścianę.


Nasz kościół parafialny istnieje już ponad 550 lat, jest bowiem datowany według badań między rokiem 1464 a 1466.