Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nowa ewangelizacja

Nowa ewangelizacja

   Gdy analizujemy sytuację współczesnego świata dostrzegamy, że jest on wielowymiarowy i skomplikowany, jakże często dominuje w nim konsumpcja i hedonizm. Świat, który nastawiony jest na technikę i świeckość odrzuca Boga i odrzuca Ewangelię, kreując liberalne wzory życia pozbawionego wartości chrześcijańskich. Współczesny świat to społeczeństwo konsumpcji, gdzie toczy się wyraźna walka o duszę swiata i człowieka, bowiem to włeśnie świat wskazuje , że cel i szczęście człowieka jest w posiadanym bogactwie, władzy, przyjemności i  indywidualności człowieka. Egoizm i bardzo rozpowszechniona chęć użycia prowadzą wprost do wypaczonego obrazu miłości i wolności.
   Współczesny świat gubi sacrum, Bóg nie jest mu potrzebny, bo w swiecie postmodernizmu Bóg stawia normy i wymagania, te zaś uderzają w "wolność" człowieka, który sam określa co jest dobre a co złe, kreując własne zasady pojmowania dobra i zła. W atmosferze relatywizmu, gdzie tak mocno dominuje sekularyzm, Ewangelia jest wręcz "wypłukiwana" z życia człowieka, aby prawda Jezusa przestała być jakąkolwiek wartością w życiu człowieka, bo to człowiek przez relatywizm sam chce decydować co jest prawdą, a co nie. 
   W atmosferze nihilizmu, który głosi się współcześnie, że wszystko jest ulotne i tymczasowe, człowiek gubi więc cel i sens życia, wchodząc przez to w poczucie depresji i frustracji. W tym kryzysie prawdy i sensu życia człowieka, gdzie człowiek za wszelką cenę chce być sam "panem siebie", papież Jan Paweł II mówi o "kulturze śmierci", która w sposób jasny i czytelny sprzeciwia się chrześcijańskiej kulturze miłości. 
    W takim świecie, współczesny Kościół staje wobec zupełnie nowych wyzwań dotyczących głoszenia Ewangelii. Wielu bowiem utraciło wiarę, stając się letnimi chrześcijanami, nominalnymi, czyli z samej tylko nazwy, którzy dzisiaj mówią sami o sobie "jestem wierzący, ale niepraktykujący". Właśnie ta grupa chrześcijan potrzebuje nie tyle ewangelizacji, lecz właśnie Nowej Ewangeliacji.
   Mówiąc o potrzebie Nowej Ewangelizacji, papież, św. Jan Paweł II mówił, że "Dziś Kościół musi stawić czoło innym wyzwaniom, kierując się ku nowym horyzontom zarówno w pierwszej misji wśród narodów, jak i w nowej ewangelizacji ludów, którym Chrystus był już przepowiadany.
     Wobec takiej sytuacji, gdzie tak powszechna jest obojętność religijna, współczesny świat potrzebuje innego, nowego w formie głoszenia Ewangelii.

 

czym jest nowa ewangelizacja?

   Nowa ewangelizacja, o której mówił już św. Jan Paweł II polega na głoszeniu Słowa Bożego tym, którzy są ochrzczeni, ale porzucili swoją wiarę czy zaniechali praktyk religijnych
   Jest więc głoszeniem na nowo osobom już ochrzczonym podstawowych prawd Ewangelii – kerygmatu Osoby Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał.
Nowa ewangelizacja jak sama nazwa wskazuje, to odnowiony sposób głoszenia Dobrej Nowiny. Jest ona pewnym typem ewangelizacji i kieruje swe zainteresowanie do tych chrześcijan, dla których Ewangelia przestała już być Dobrą Nowiną o zbawieniu.
   Głównym zadaniem nowej ewangelizacji jest dzisiaj ukazać Boga w Jego relacji do człowieka. Dlatego jej podstawową zasadę, jak naucza papież Paweł VI stanowi prawda o miłości Boga do ludzi: „Człowiek jest kochany przez Boga! Oto proste, a jakże przejmujące orędzie, które Kościół jest winien człowiekowi.
Swoistą syntezą Nowej Ewangelizacji jest prawda, że Bóg Cię kocha, Chrystus przyszedł dla Ciebie, Chrystus dla Ciebie jest „Drogą i Prawdą i Życiem!” (J 14, 6) Nowa ewangelizacja prowadzi każdego do pełni życia z Jezusem.
   Ewangelizacja ma być najpierw nowa w swoim zapale i gorliwości. Źródłem tego zapału jest przede wszystkim Duch Święty, który „przynagla do głoszenia wielkich dzieł Bożych” (RMis 1) oraz pokolenie ludzi młodych, którzy odrzucając konformizm wprowadzają pogodę i radość przy zdobywaniu właściwych postaw moralnych.
   Należy podkreślić, że świadectwo współczesnych chrześcijan jest początkiem jakiejkolwiek ewangelizacji!! To także małe wspólnoty, w których żyją ludzie pragnący bliższej relacji z Jezusem. Dlatego właśnie do nich są zaproszeni ci, którzy mają słaby związek z Kościołem, bowiem właśnie tam mogą poczuć się naprawdę jak we wspólnocie i odnaleźć w niej swoje miejsce.
Ewangelizacja to nie tylko pewna forma mówienia, ale pewna forma życia: ewangelizować znaczy żyć słuchając głosu Ojca i stając się Jego głosem. Benedykt XVI.
papież Benedykt XVIpapież Benedykt XVI
Papież Franciszek twierdzi, że nie można już tylko czekać, aż ludzie przyjdą, trzeba ich aktywnie poszukiwać, wychodzić na „egzystencjalne peryferie” dzisiejszego świata.
„Jeśli Kościół nie wyjdzie sam z siebie, aby głosić światu Ewangelię, wtedy obraca się wokół siebie, wtedy będzie chory”
papież Franciszekpapież Franciszek

Parafia św. Marcina z Tours

Pierwsze wzmianki o kościele zbudowanym w tym miejscu pochodzą z roku 1326. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w czasie swojej historii przeszedł wiele zmian. Został przebudowany w XVIII wieku, a na przełomie XIX i XX wieku podczas prac remintowych, kościół powiększono o przylegającą do niego wieżę wycinając tylną ścianę.


Nasz kościół parafialny istnieje już ponad 550 lat, jest bowiem datowany według badań między rokiem 1464 a 1466

Transmisja Mszy św.

Proszę kliknąć i wybrać transmisję na żywo (live).